Länkstig

Innehållspublicerare

null Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende
14.06.2018

Uppgörandet av följande planläggningsprojekt har inletts:

 

  • detaljplanändring för omorganisering av trafikarrangemangen öster om Sundsbron; planområdet omfattar ett parkområde, ett torgområde, ett allmänt parkeringsområde samt kvarter 1 i Kyrksundsstranden (34) stadsdel och kvarteren 3, 4 och 18 samt delar av Skärgårdsvägens allmänna vägområde, ett allmänt parkeringsområde, en del av ett vattenområde samt ett parkområde i Norrby (21) stadsdel i Pargas (se här)
  • detaljplanändring för området för idrotts- och rekreationsanläggningar och kvarter 68 och 70 samt del av Verkanvägens gatuområde i Verkan (121) stadsdel i Korpo och detaljplan för ett litet grönområde väster om dessa; planområdet har utvidgats och planändringen meddelas därvid på nytt inledd (se här)
  • uppgörande av stranddetaljplan för lägenheterna Svansång 1:53 och Lovart och Le 1:54 samt för delar av Södergrannas 1:55 i Österskär i Korpo (se här)
  • uppgörande av stranddetaljplan för två separata delar av lägenheten Svens Norrstrand 3:60 i Wattkast i Korpo (se här)

 

För planläggningsprojekten har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Samtidigt kommer även de tre i Korpo varande projektens beredningsmaterial att finnas framlagt som utkast. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats www.pargas.fi. Samma material finns även att se på planläggningsenhetens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28 samt på det områdeskontors officiella anslagstavla, vars kommunområde planläggningsärendet gäller.

Eventuella åsikter om planläggningsprojekten kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi.

14.6.2018

Planläggningsenheten