Länkstig

Innehållspublicerare

null Meddelande om kungörelse, tillståndsansökan enligt vattenlagen / Regionförvaltningsverket
13.10.2020

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finlands tillståndsansökan enligt vattenlagen om byggande av en bro över Kivimo sund och tillstånd till förberedande arbeten, Pargas.

Meddelande om kungörelse

Kungörelse till påseende 13.10-19.11.2020