Länkstig

Innehållspublicerare

null Meddelande om kungörelse, tillståndsansökan enligt vattenlagen / Regionförvaltningsverket
08.10.2020

Olli Santalas tillståndsansökan enligt vattenlagen gällande muddring av vattenområde, deponering av muddermassor till havs och rivning av en konstruktion, Pargas 

Meddelande om kungörelse 

Kungörelse till påseende 8.10-16.11.2020