Innehållspublicerare

null Meddelande om kungörelse, tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen, Haverön Lohi Oy / Regionförvaltningsverket
18.02.2021

 

Meddelande om kungörelse

 

Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen

Sökande       Haverön Lohi Oy

Dnr               ESAVI/33631/2020

Ärende         Odling av fisk i nätkassar i havet sydväst om Kläppen och söder om Österholmen samt vinterförvaring av fisk i nätkassar söder om Notgrund, Pargas

Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna för allmänheten

Regionförvaltningsverket delger ansökan ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och ansökningshandlingarna hålls framlagda för allmänheten 18.2.-29.3.2021 på adressen https://ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man framställer anmärkningar och åsikter framgår av kungörelsen.