Innehållspublicerare

null Meddelande om kungörelse, beslut enligt vattenlagen, muddring av vattenområdet på Heisala
21.05.2021

Meddelande om kungörelse 21.5.2021, kvarhållande av en muddring av vattenområdet på Heisala, Pargas

Meddelande 21.5.2021 / Regionförvaltningsverket

Kungörelse till påseende 21.5-28.6.2021

Beslut (FI) Nro 158/2021, Dnro ESAVI/41411/2019