Länkstig

Innehållspublicerare

null Meddelande om givande av beslut
18.12.2019

Datum för givande av beslut: 19.12.2019

Bygg- och miljönämnden i Pargas stad har 11.12.2019 § 195 beslutat bevilja Haverön Lohi Oy miljötillstånd för väsentlig ändring av verksamheten vid renseriet på fastighet 445-548-6-13, samt tillstånd till inledande av verksamhet.

Framläggande: Beslutet hålls framlagt under tiden 19.12.2019 - 20.1.2020 i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, och på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Beslutet finns även tillgängligt på stadens hemsida www.pargas.fi > Snabblänkar > Föredragningslistor och protokoll > Bygg- och miljönämnden > 11.12.2019 protokoll.

Sökande av ändring: Besvären skall tillställas Vasa förvaltningsdomstol. Närmare anvisning om sökande av ändring finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen. Besvärstiden utgår 20.1.2020.

 

Pargas 18.12.2019

Bygg- och miljönämnden