Länkstig

Innehållspublicerare

null Meddelande om givande av beslut
21.02.2018

Datum för givande av beslut: 22.2.2018

Bygg- och miljönämnden i Pargas stad har 15.2.2018 § 29 beslutat bevilja Andreas Johansson & Sonja Ek-Johansson tillstånd för utvidgning av verksamheten vid djurstallet på fastighet Santalahti 445-430-1-61 i Heisala by.

Framläggande: Beslutet hålls framlagt under tiden 22.2 - 26.3.2018 i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, och på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Beslutet finns även tillgängligt på stadens hemsida,  Föredragningslistor och protokoll > Bygg- och miljönämnden > 15.2.2018 protokoll.

Sökande av ändring: Besvären skall tillställas Vasa förvaltningsdomstol. Närmare anvisning om sökande av ändring finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen. Besvärstiden utgår 26.3.2018.

 

Pargas 21.2.2018

 

Bygg- och miljönämnden