Länkstig

Innehållspublicerare

null Meddelande om givande av beslut
18.12.2018

Datum för givande av beslut: 20.12.2018

Bygg- och miljönämnden i Pargas stad har 12.2.2018 gjort följande beslut om miljötillstånd

§ 198, Söderby, Iniö, Oy Lyckans Fisk Ab
§ 199, Haverö, Nagu/Nauvo, Haverön Lohi Oy

Framläggande: Besluten hålls framlagda under tiden 19.12.2018 - 21.1.2019 i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, och på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Besluten finns även tillgängligta på stadens hemsida, Föredragningslistor och protokoll > Bygg- och miljönämnden >

Sökande av ändring: Besvären skall tillställas Vasa förvaltningsdomstol. Närmare anvisning om sökande av ändring finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen. Besvärstiden utgår 21.1.2019.

Pargas 18.12.2018

Bygg- och miljönämnden