Länkstig

Innehållspublicerare

null Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende
30.01.2020

Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende

Uppgörande av följande planer har inletts på markägarnas initiativ:

- stranddetaljplan för Rödhällssundet och Torsbölebergen i Lillmälö i Pargas
- ändring av del av Jermo-Kuru stranddetaljplan i Pargas

För planerna har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Samtidigt kommer även planernas beredningsmaterial att finnas framlagt som utkast. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats HÄR. Samma material finns även att se på planläggningsenhetens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28.

Eventuella åsikter om planerna kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi.

30.1.2020
Planläggningsenheten