Innehållspublicerare

null Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende
21.03.2019

Uppgörande av följande planläggningsprojekt har inletts:

- detaljplanändring för kvarter 4 i Bläsnäs (14) stadsdel i Pargas
- detaljplanändring för tomt 5 i kvarter 4 samt för en del av det intilliggande parkområdet i Norrby (21) stadsdel i Pargas. Planändringen kan komma att förutsätta ett markanvändningsavtal.

För planläggningsprojekten har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Samtidigt kommer även projektens beredningsmaterial att finnas framlagt som utkast. Man kan ta del av  materialet på stadens webbplats (se länkarna ovan). Samma material finns även att se på planläggningsenhetens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28.

Eventuella åsikter om projekten kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi.

21.3.2019
Planläggningsenheten