Länkstig

Innehållspublicerare

null Meddelande om att planläggning inletts
12.04.2018

Uppgörandet av en generalplan för Pargas centrum har inletts. Planområdet omfattar Pargas centrum med närområden, Kyrklandet och östra delar av Ålön medräknat.

För planläggningsprojektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats, Tjänster > Planer och fastigheter > Aktuellt inom planläggning > Aktuella planer, Pargas. Samma material finns även att se på planläggningens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28.

12.4.2018
Bygg- och miljönämnden