Länkstig

Innehållspublicerare

null Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende
15.05.2020

Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende

Uppgörandet av följande planläggningsprojekt har inletts:

-    detaljplan för nordvästra delen av Ljusudda (35) stadsdel i Pargas. Planen kan komma att förutsätta markanvändningsavtal.
-    stranddetaljplan för fastigheten Östra Byskär 1:5 i Byskär i Nagu.

För planläggningsprojekten har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Projektens beredningsmaterial finns framlagt som utkast. Man kan ta del av materialen på stadens webbplats HÄR.

Eventuella åsikter om projekten kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi.

15.5.2020
Planläggningsenheten