Länkstig

Innehållspublicerare

null Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende
18.10.2018

Uppgörandet av följande planläggningsprojekt har inletts på markägarnas initiativ:
stranddetaljplan för fastigheten Stora Börsskär II 1:35 i Lempersjö i Korpo (se materialet här).
stranddetaljplan och ändring för turistområdet Sattmarks stranddetaljplan på delar av fastigheten Sattmark 1:43 samt för del av det samfällda vattenområdet Lofsdal bys samfällda vatten 876:1 i Lofsdal i Pargas (se materialet här).

För planläggningsprojekten har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Samtidigt kommer även projektens beredningsmaterial att finnas framlagt som utkast. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats www.pargas.fi. Samma material finns även att se på planläggningsenhetens anslagstavla i Pargas, adr. Strandvägen 28, samt på det områdeskontors officiella anslagstavla vars kommunområde planläggningsärendet gäller.

Eventuella åsikter om planläggningsprojektet kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi.

18.10.2018
Planläggningsenheten