Länkstig

Innehållspublicerare

null Tillkännagivande av beslut / Vasa förvaltningsdomstol 10.9.2019
12.09.2019

TILLKÄNNAGIVANDE AV BESLUT

Meddelandet om Vasa förvaltningsdomstols beslut anslås på Pargas stads officiella anslagstavla i enlighet med 15 kap. 5 § 1 mom. i vattenlagen.

Vasa förvaltningsdomstols beslut av 10.9.2019 nr 19/0184/2 om besvär i ett tillståndsärende enligt vattenlagen som gäller beslut nr 69/2018/2, givet av regionförvaltningsverket i Södra Finland 11.5.2018.

Ärende                                     Besvär i ett tillståndsärende enligt vattenlagen

Ändringssökande               Johan Kronberg, Pargas                                         

Beslutet är framlagt på stadens webbplats www.pargas.fi och vid informationsdisken i Pargas stadshus på adressen Strandvägen 28, 21600 Pargas, samt på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö under tiden 13.9–14.10.2019.

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Pargas den 12 september 2019

Stadsstyrelsen