Länkstig

Innehållspublicerare

null Kulturmiljöinventering i Pargas centrumområde
18.03.2019

Under våren kompletterar Egentliga Finlands landskapsmuseum uppgifter om kulturmiljön och det byggda kulturarvet. Kulturmiljöinventeringen utförs av FM, forskare Laura Ruohonen. Ruohonen kommer att röra sig inom centrumområdet och fotografera bebyggelsemiljön. Vid inventeringen fästs uppmärksamhet på byggnadens ålder, historia och exteriör.

Inventeringen utförs i samarbete med Pargas stad. Det insamlade materialet används som bakgrundsmaterial vid förändringen av delgeneralplanen för Pargas stads centrumområde. Materialet lagras i Museernas informationsportal (MIP) som uppehålls av Egentliga Finlands landskapsmuseum.

Tilläggsinformation:

Laura Ruohonen, forskare, Egentliga Finlands landskapsmuseum
e-post: laura.ruohonen@turku.fi

Paula Saarento, forskare, Egentliga Finlands landskapsmuseum
tel. +358 40 707 5104, e-post: paula.saarento@turku.fi

Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef
tel. 040 488 5888, e-post: heidi.saaristo-levin@pargas.fi