Innehållspublicerare

null Understöd för kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet
12.02.2020

Kulturverksamhet

Evenemangs- och projektunderstöd kan sökas 1-29.2.2020
Verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet kan sökas 1-31.3.2020

Understöd för grundläggande konstundervisning kan sökas 1-31.3.2020

Barn- och ungdomsverksamhet

Evenemangs- och projektunderstöd kan sökas 1-29.2.2020
Verksamhetsunderstöd för kontinuerlig verksamhet kan sökas 1-31.3.2020

Idrottsverksamhet

Verksamhetsunderstöd kan sökas 1-31.3.2020


Anvisningar för understöden finns på pargas.fi/kultur-och-fritid. Understöden söks med särskild blankett och till ansökan bör bifogas begärda bilagor. Ansökningarna bör vara hos Pargas stad senast sista ansökningsdatumet. Försenade och ofullständiga ansökningar kan förkastas av kulturnämnden. Ansökan riktas till Pargas stad – kulturenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post kultur@pargas.fi.