Innehållspublicerare

null Inbjudan till informations- och diskussionsmöte som gäller konkurrensutsättning av stadens transporter
30.01.2020

Inbjudan till informations- och diskussionsmöte som gäller konkurrensutsättning av stadens transporter 13.2.2020

Pargas stad ordnar ett öppet marknadsdialogmöte för alla intresserade företag torsdagen 13.2.2020 kl. 16.30–18.00. Platsen är fullmäktigesalen i stadshuset i Pargas. 

På mötet presenterar den upphandlande enheten målen med upphandlingen, föremålet för upphandlingen och konkurrensutsättningsförfarandet. Avsikten är att genomföra konkurrensutsättningen under våren och sätta de nya avtalen i kraft fr.o.m. 1.1.2021.

Konkurrensutsättningen kommer att omfatta åtminstone skolskjutsar, servicetrafik och transporter inom äldreomsorgen, t.ex. transporter till dagverksamheten samt transporter till bastu och måltidstransporter inom hemservicen. 

Avsikten med mötet är att behandla den kommande upphandlingen och höra åsikter och förslag av potentiella serviceproducenter som stöd för beredningen av upphandlingen. Har ni frågor som ni önskar att ska tas upp på mötet kan ni skicka dem till adressen bildningen@pargas.fi. Gör det senast 3.2.2020. 

Vänligen meddela om ni deltar senast 10.2.2020 kl. 16.00 till adressen bildningen@pargas.fi.