Innehållspublicerare

null Kommunalvalet 2021, inlämnande av kandidatansökningar
28.04.2021

Kommunalvalet förrättas söndagen den 13 juni 2021. 

Inlämnande av kandidatansökningar

Valombudet för ett parti, en gemensam lista eller en valmansförening ska lämna in kandidatansökan till kommunala centralvalnämnden senast tisdagen den 4 maj 2021 före kl. 16.00. Anmälan om valförbund och gemensamma listor ska lämnas till centralvalnämnden inom samma tidsfrist. 

En kandidatansökan som valombudet inlämnat till centralvalnämnden senast 9.3.2021 är i oförändrad form fortfarande i kraft, om valombudet inte ändrar den före den 4.5. Detsamma gäller anmälningar om valförbund och gemensamma listor.
Kandidatansökningarna och övriga ovan nämnda handlingar lämnas in till centralvalnämndens sekreterare Petra Öhman i fullmäktigesalen Bryggan i stadshusets tredje våning 4.5.2021 kl. 08.00-12.00 och kl. 13.00-16.00. 
Vid behov kan valombuden komma överens med centralvalnämndens sekreterare om en annan tidpunkt för inlämning av ansökningshandlingarna.

Pargas 21.4.2021

Centralvalnämnden i Pargas stad

Annemo Palmroos-Broos      
ordförande        

Petra Öhman 
sekreterare