Länkstig

Innehållspublicerare

null Stadsstyrelsens beslut 27.4.2020 §68 om att utfärda byggförbud i stadsdelen Ljusudda
06.05.2020

Stadsstyrelsen utfärdar byggförbud för utarbetande av detaljplanen för det område i den nordvästra delen av stadsdelen Ljusudda (35) som anges i den bifogade kartan. Byggförbudet gäller i två år.

Karta över området