Länkstig

Innehållspublicerare

null Beslut från stadsstyrelsen 12.10.2020 som justerades omedelbart
13.10.2020

Följande beslut justerades omedelbart på stadsstyrelsens sammanträde 12.10.2020:

§ 204 Ansökan om överlåtande av egendom ur danaarv till Pargas stad