Innehållspublicerare

null Vill du driva verksamhet i Käldinge fiskehamn?
11.01.2021

Vill du driva verksamhet i Käldinge fiskehamn?


Pargas stad söker en hyrestagare för att driva verksamheten i Käldinge fiskehamn fr.o.m. september 2021. Verksamheten som kommer att bedrivas behöver inte vara inom fiskerinäringen.

Verksamheten i Käldinge fiskehamn har bestått av mottagningshamn och
fisksorteringsanläggning. Hyresområdet är ca 3000 m2 inklusive en byggnad på ca 593 m2 på fastigheten 445-563-1-50. Hyresområdet kan utvidgas till en viss mån österut, mot förbindelsebåtsbryggan, vid behov (möjligt behov bör framgå i entreprenörens verksamhetsplan). Staden söker företagare för området med sådan verksamhet som utvecklar området på ett sätt som möjliggör återställandet av utrymmena och området för ursprungligt användningsändamål. 

Avtalstiden är 2.9.2021–1.6.2028 med option för möjlig förlängning.

Intresseanmälan skickas per epost märkt ”Käldinge hamn” senast 26.2.2021 kl. 16.00 till Pargas stad, pargas@pargas.fi och till tekniska chefen Jonas Nylund, jonas.nylund@pargas.fi med följande uppgifter:

  • Företagets namn och FO-nummer
  • En redovisning över att hyrestagaren fyller sina skyldigheter i enlighet med beställaransvarslagen (skatter osv).
  • Hyrestagarens referenser och erfarenhet av motsvarande verksamhet
  • Beskrivning av hur man avser driva verksamheten i fiskehamnen (kort verksamhetsplan). 
  • Ansvarsperson och kontaktuppgifter 
  • Andra uppgifter som är relevanta i sammanhanget

Utgående från de inlämnade intresseanmälningarna följer konkurrensutsättning. 

(Se kartbilaga I och kartbilaga II för området)