Innehållspublicerare

null Offentlig kungörelse, anmälan enligt miljöskyddslagen
06.07.2020

Anmälan enligt 118 § miljöskyddslagen (527/2014) om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar

Kungörelsens publiceringsdatum

7.7.2020

Datum för delfående av anmälan

Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 14.7.2020.

Sökande

Destia Oy, Trädgårdsgatan 53, 20100 Åbo

Redogörelse för anmälan

I samband med ombyggnaden av Pärnäs och Retais färjelägen i Nagu och Korpo utförs arbetsmoment som kan orsaka speciellt störande buller och skakningar, såsom brytning av berg, pålning och användning av slaghammare. Enligt anmälan utförs bulleralstrande arbetsmoment må-to kl. 07-22 och fr 07-18 under perioden 1.8 - 31.12.2020, sammanlagt högst 49 dagar.

Framläggande av kungörelsen och anmälan för allmänheten

Kungörelsen och anmälan med bilagor hålls framlagda för allmänheten 7.7 - 28.7.2020 på Pargas stads webbplats www.pargas.fi > Kungörelser.

Anmälan med bilagor

Anmärkningar och åsikter

De vars rätt eller fördel ärendet kan beröra (parterna) kan lämna in anmärkningar med anledning av anmälan. Andra än parterna har möjlighet att framföra sin åsikt. Eventuella anmärkningar eller åsikter skall senast 28.7.2020 lämnas in skriftligen till Pargas stads bygg- och miljönämnd (adress: Strandvägen 28, 21600 Pargas; e-post: bygg-miljonamnden@pargas.fi).

Tilläggsuppgifter

Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Petri Huovila, tel. 050 464 6866, eller miljövårdsinspektör Tomas Kull, tel. 040 488 5970 (ej anträffbara vecka 30).

Pargas 7.7.2020

Bygg- och miljönämnden