Innehållspublicerare

null Infio- och diskussionstillfälle för fastighetsägare i norra Kirjala 15.8
03.08.2020

Infio- och diskussionstillfälle för fastighetsägare i norra Kirjala 15.8 

Bästa fastighetsägare i norra Kirjala!

Kirjala vattenandelslag KirVa och Pargas stad bjuder in er till ett info- och diskussionstillfälle på stadshuset 15.8.2020 klockan 14 (Strandvägen 28, 3:e våning). På mötet behandlas planerna att bygga ett vatten- och avloppssystem som eventuellt inkluderar ljuskabeltjänsterna. 

KirVa har för tillfället fyrtiofyra medlemmar och vår fasta ståndpunkt är att stadens vattentjänstverkets deltagande ökar medlemsantalet markant.

Nedan finner du en kort summering av våra tankar kring KirVa. Avsikten är att belysa KirVas verksamhet och klargöra behovet av vattentjänster på vårt område. 

Vi tror att det är nu rätt tidpunkt att bli medlem. Vi dricker dock kaffe först tillsammans och lyssnar på experternas utlåtanden och diskuterar saken i god anda. Som sakkunniga har vi på plats proffs från Pargas stad, vattentjänstverket, systemplaneringen, ljuskabelleverantören och från KirVas styrelse. 

Obs! Köket uppskattar om ni meddelar på förhand hur många som kommer till tillställningen: info@kirva.fi. Ni kan även anmäla er via denna länk: https://www.lyyti.in/Kirva 

Några grundläggande tankar kring KirVa 

•    Kirjala har förblivit ett fritidsområde där knappt något utvecklas. Detta vill vi göra något åt.

•    Pargas stads medverkan stöder Kirjalas utveckling.

•    Vi tror att unga människor vill bo modernt också på fritiden. 

•    Det är positivt med två nya broar och Pargas leden. 

•    Vi tycker att vattenförsörjningen hör till samhällets grundläggande tjänster.

•    Om vi lyckas så får Pargas stad sälja allt mer vatten, vilket är en bra sak för alla.

•    Vi samarbetar i god anda med alla inblandade. 

Hjärtligt välkommen!

KirVa