Länkstig

Innehållspublicerare

null Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende i Norra Centrum (07) stadsdel i Pargas
06.11.2020

Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende

Uppgörandet av följande planläggningsprojekt har inletts:

-    Detaljplanändring för delar av kvarter 2 i Norra Centrum (07) stadsdel i Pargas

För planläggningsprojektet har uppgjorts program för deltagande och bedömning. Projektets beredningsmaterial finns framlagt som utkast. Man kan ta del av materialet på stadens webbplats HÄR.

Eventuella åsikter om projektet kan tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi.

6.11.2020
Planläggningsenheten