Länkstig

Innehållspublicerare

null Meddelande gällande avfallshanteringsnämndens beslut om avfallstaxa fr.o.m. 1.1.2020
13.02.2020

MEDDELANDE GÄLLANDE AVFALLSHANTERINGSNÄMNDENS BESLUT OM AVFALLSTAXA 1.1.2020

Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd har vid sitt möte den 21.11.2019 och 5.12.2019 godkänt avfallstaxan och avgifter fr.o.m. den 1.1.2020.

Mötesprotokollen och anvisningarna för besvär finns framlagda till påseende i 30 dagars tid fr.o.m. den 13.2.2020 i datanätet www.turku.fi/sv Besvärstiden går ut den 16.3.2020.