Innehållspublicerare

null Godkänd plan
18.06.2019

Stadsfullmäktige i Pargas stad har vid sitt sammanträde 11.6.2019 (§ 56) godkänt detaljplanen och detaljplaneändringen för affärskvarteren vid Vapparvägen.

Pargas 18.6.2019
Stadsstyrelsen