Innehållspublicerare

null Godkända planer
03.04.2018

Stadsfullmäktige i Pargas stad har vid sitt sammanträde 27.3.2018 (§ 22-24) godkänt följande planer:

  • ändring av generalplanen för Houtskär för en del av lägenheten Bredören 1:1 och för delar av lägenheterna Litt.O. 1:21 och Skomakars 1:38 i Lempnäs i Houtskär.

  • stranddetaljplanen för lägenheten Hiekkaranta 8:2 och Lycknäs 8:14 och för delar av lägenheten Norrbacka 8:30 på Haverö i Nagu.

  • stranddetaljplanen för lägenheten Långholmen 1:11 i Jermo i Pargas.

 

Pargas 3.4.2018
Stadsstyrelsen