Länkstig

Innehållspublicerare

null Godkända planändringar
20.02.2018

Stadsfullmäktige i Pargas stad har vid sitt sammanträde 13.2.2018 (§ 5-6) godkänt följande planändringar:

- ändring av detaljplanen för en del av lägenheten Kyrkäng 2:56 i kvarter 257 och för området som är reserverat för parkering vid Parkvägen i Kyrkbackens (101) stadsdel i Nagu.

- ändringen av detaljplanen för Ålövägens anslutning.

 

Pargas 20.2.2018
Stadsstyrelsen