Innehållspublicerare

null Godkänd plan
29.05.2018

Stadsfullmäktige i Pargas stad har vid sitt sammanträde 22.5.2018 (§ 41) godkänt generalplanen och ändringen av generalplanen för Houtskär.

 

Pargas 29.8.2018
Stadsstyrelsen