Länkstig

Innehållspublicerare

null Godkänd planändring
19.02.2019

Stadsfullmäktige i Pargas stad har vid sitt sammanträde 12.2.2019 (§ 7) ändringen av detaljplanen för området för idrotts- och rekreationsanläggningar, för kvarteren 68 och 70 samt för en del av gatuområde på Verkanvägen i Verkans (121) stadsdel i Korpo och uppgörandet av en detaljplan för ett litet grönområde väster om dessa.

Pargas 19.2.2019
Stadsstyrelsen