Innehållspublicerare

null Godkänd stranddetaljplan vid Pargas stadsfullmäktiges sammanträde 9.12.2020
17.12.2020

Stadsfullmäktige i Pargas stad har vid sitt sammanträde 9.12.2020 godkänt följande stranddetaljplan:

§ 125 Stranddetaljplan för Rödhällssundet och Torsbölebergen i Lillmälö