Innehållspublicerare

null Godkänd plan vid Pargas stadsfullmäktiges sammanträde 25.5.2021
01.06.2021

Stadsfullmäktige i Pargas har vid sitt sammanträde 25.5.2021 godkänt följande plan:

§ 44 Etappdetaljplan för kvarter 1 i Lövnäs (22) stadsdel i Pargas