Länkstig

Innehållspublicerare

null Meddelande om givande av beslut
24.04.2019

Datum för givande av beslut: 25.4.2019

Bygg- och miljönämnden i Pargas stad har 17.4.2019 § 59 beslutat godkänna Andreas Johanssons & Sonja Ek-Johanssons ansökan om byteav förläggningsplats för den planerade lösdriftsladugården för mjölkkorna på fastighet Rinnanbäck 445-430-1-13 (tidigare Santalahti 445-430-1-61).

 

Bygg- och miljönämnden i Pargas stad har 17.4.2019 § 60 beslutat bevilja Nagu Jaktförening rf miljötillstånd för skjutbanan på fastighet Skjutbanan 445-603-1-195 i Vikom, Nagu.

Framläggande: Besluten hålls framlagda under tiden 25.4 - 27.5.2019 i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, och på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö.Besluten finns även tillgängliga på stadens hemsida www.pargas.fi > Föredragningslistor och protokoll > Bygg- och miljönämnden > 17.4.2019 protokoll.

Sökande av ändring: Besvären skall tillställas Vasa förvaltningsdomstol. Närmare anvisning om sökande av ändring finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen.Besvärstiden utgår 27.5.2019.

Pargas 24.4.2019

Bygg- och miljönämnden