Länkstig

Innehållspublicerare

null Meddelande om givande av beslut
12.02.2019

Datum för givande av beslut: 14.2.2019

 

 

Bygg- och miljönämnden i Pargas stad har 6.2.2019 gjort följande beslut om marktäktstillstånd:

§ 13, Österretas, Korpo, Nystu Lantbruk

Framläggande: Beslutet hålls framlagt under tiden 13.2.2019 - 18.3.2019 i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, och på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Beslutet finns även tillgängligt på stadens hemsida,  Föredragningslistor och protokoll > Bygg- och miljönämnden >

Sökande av ändring: Besvären skall tillställas Åbo förvaltningsdomstol. Närmare anvisning om sökande av ändring finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen. Besvärstiden utgår 18.3.2019.

 

Bygg- och miljönämnden i Pargas stad har 6.2.2019 gjort följande beslut om miljötillstånd:

§ 14, Gunnarsnäs, Pargas, Marina Pargas Ab

§ 15, Mossala, Houtskär, Heimon Kala Oy

Framläggande: Besluten hålls framlagda under tiden 13.2.2019 - 18.3.2019 i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, och på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Besluten finns även tillgängligta på stadens hemsida,  Föredragningslistor och protokoll > Bygg- och miljönämnden >

Sökande av ändring: Besvären skall tillställas Vasa förvaltningsdomstol. Närmare anvisning om sökande av ändring finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen. Besvärstiden utgår 18.3.2019.

 

Pargas 12.2.2019
Bygg- och miljönämnden