Länkstig

Innehållspublicerare

null Gatuplan för Sjöstrandsvägen, Nagu Prästgården
09.03.2020

Intressenterna för kännedom

Följande gatuplan är offentligt framlagd under tiden 11–31.3.2020 i stadshuset i Pargas (2:a våningen), adress Strandvägen 28, Pargas och Nagu områdeskontor, adress Brinkasvägen 1.

Gatuplan

  • Gatuplan för Sjöstrandvägen pålarna 0–371, Nagu Prästgården

Man kan även bekanta sig med planen på stadens webbplats www.pargas.fi.

Eventuella anmärkningar mot planen ska tillställas stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster före anslagstidens utgång under adress Strandvägen 28, 21600 Pargas.

På frågor med anledning av planen svarar samhällsingenjör Matias Jensén, tel. 044 358 5724 eller e-post förnamn.efternamn@pargas.fi.

5.3.2020

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster

 

Pituusleikkaus+tyyppipoikkileikkaus

 

Asemapiirustus