Innehållspublicerare

null Förslag till ändring av tomtindelning för tomt 1 i kvarter 4 i Bläsnäs stadsdel
28.12.2020

Bästa markägare

Förslag till ändring av tomtindelning 445 000140402  för tomt 1 i kvarter 4 i Bläsnäs (14) stadsdel är offentligt framlagt på stadens webbplats under kungörelser och på miljöavdelningens anslagstavla i stadshuset (1vån), Strandvägen 28,
under tiden 28.12.2020-11.01.2021
Genom ändringen bildas tomterna 3 och 4.
Kartbilaga

Eventuella anmärkningar bör finnas stadsgeodeten Daniel Backman (adress: Strandvägen 28, 21600 PARGAS) tillhanda senast 11.01.2021

På eventuella frågor svarar mätchef Kim Vahtera (050 536 5556) Kim.Vahtera(at)parainen.fi eller stadsgeodet Daniel Backman (040 488 6066) Daniel.Backman(at)pargas.fi

 

Daniel Backman
Stadsgeodet