Innehållspublicerare

null Förslag till ändring Tomtindelning för tomterna 9-11 i kvarter 5 i Kyrksundsstrandens (34) stadsdel
05.05.2021

Bästa markägare

Förslag till ändring av tomtindelning 445000340504 för tomterna 9-11 i kvarter 5 i Kyrksundsstrandens (34) stadsdel är offentligt framlagt på stadens webbplats under kungörelser och på miljöavdelningens anslagstavla i stadshuset (1vån), Strandvägen 28,
under tiden 05.05-19.05.2021. Genom ändringen bildas tomterna 17-19.

Förslag till ändring av tomtindelning

Eventuella anmärkningar bör finnas stadsgeodeten Daniel Backman (adress: Strandvägen 28, 21600 PARGAS) tillhanda senast 19.05.2021

På eventuella frågor svarar mätchef Kim Vahtera (050 536 5556) kim.vahtera(at)parainen.fi eller stadsgeodet Daniel Backman (040 488 6066) daniel.backman(at)pargas.fi

 

Daniel Backman
Stadsgeodet