Innehållspublicerare

null Detaljplan till påseende
10.04.2020

TILL PÅSEENDE

Ett förslag till detaljplan och –ändring för ett område i Skräbböle (15) stadsdel - förnyandet av Lillholmens bro, finns offentligt framlagt under tiden 11.4 – 11.5.2020 på stadens webbplats, HÄR. Förslaget omfattar en del av Skräbbölevägens gatuområde, en del av ett vattenområde samt kvarter 41 i Skräbböle (15) stadsdel i Pargas.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.
 
10.4.2020
Bygg- och miljönämnden