Innehållspublicerare

null Detaljplanändring "Norra Famnen" i Norra-Centrum stadsdel till påseende
19.02.2021

TILL PÅSEENDE

Förslag till detaljplanändring för delar av kvarter 2 i Norra Centrum (07) stadsdel i Pargas, ”Norra Famnen” finns offentligt framlagt under tiden 20.2. – 21.3.2021 på stadens webbplats, HÄR.

Eventuella anmärkningar om förslaget ska tillställas bygg- och miljönämnden, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller elektroniskt till adressen bygg-miljonamnden@pargas.fi, före anslagstidens utgång.
 
19.2.2021
Bygg- och miljönämnden