Länkstig

Innehållspublicerare

null Delgivning av ansökan om åtgärdstillstånd
29.11.2018

Pargas stad har mottagit en ansökan om åtgärdstillstånd för förlängning av brygga på fastigheten Ahlstrand 445-633-5-30 på Änkisvägen på Norrskata. Handlingarna finns till påseende hos byggnadstillsynen på
skärgårdskontoret i Korpo, Handelsmansvägen 1.

Eventuella skriftliga åsikter kan lämnas in till byggnadstillsynen i Pargas stad, adress Strandvägen 28, 21600 Pargas, senast 13.12.2018.

 

Pargas 29.11.2018

Miljöavdelningen, byggnadstillsyn