Innehållspublicerare

null Delgivning av ansökan om bygglov
23.09.2021

Pargas stad har mottagit en bygglovsansökan för båthus och brygga på fastigheten 445-617-876-3, Havträskvägen 33, Norrskata.
Handlingarna kan beställas per telefon, 040 488 6080 eller e-post: byggnadstillsyn(at)pargas.fi. Eventuella skriftliga åsikter kan lämnas in till byggnadstillsynen i Pargas stad, adress Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller till e-postadress, byggnadstillsyn(at)pargas.fi,  senast 7.10.2021.

Pargas 23.09.2021
Miljöavdelningen, byggnadstillsyn