Länkstig

Innehållspublicerare

null Delgivning av ansökan om bygglov
08.03.2018

Pargas stad har mottagit en ansökan om åtgärdstillstånd för att bygga en brygga på fastigheten Maars-Berghamn 1:133 på Houtskär Lukhöjden. Handlingarna finns till påseende hos byggnadstillsynen på skärgårdskontoret i Korpo, Handelsmansvägen 1.  Eventuella skriftliga åsikter kan lämnas in till byggnadstillsynen i Pargas stad, adress Strandvägen 28, 21600 Pargas, senast 22.03.2018.

Pargas 8.3.2018
Miljöavdelningen, byggnadstillsyn