Innehållspublicerare

null Delgivning av ansökan om åtgärdstillstånd
24.06.2021

Pargas stad har mottagit en ansökan om bygglov för återställande av stormskadat båthus på fastigheten 445-654-876-1, Houtskärsvägen 1996, Houtskär.
Handlingarna kan beställas per telefon, 040 488 6080 eller e-post: byggnadstillsyn(at)pargas.fi.
Eventuella skriftliga åsikter kan lämnas in till byggnadstillsynen i Pargas stad, adress Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller till e-postadress, byggnadstillsyn(at)pargas.fi,  senast 08.07.2021.

Pargas 24.06.2021
Miljöavdelningen, byggnadstillsyn