Innehållspublicerare

null Delgivning av ansökan om åtgärdstillstånd
10.06.2021

Pargas stad har mottagit en ansökan om åtgärdstillstånd för byggande av brygga på fastigheten 445-648-6-41, Åvensor, Norrskata.
Handlingarna kan beställas per telefon, 040 488 6080 eller e-post: byggnadstillsyn(at)pargas.fi. Eventuella skriftliga åsikter kan lämnas in till byggnadstillsynen i Pargas stad, adress Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller till e-postadress, byggnadstillsyn(at)pargas.fi,  senast 24.06.2021.

Pargas 10.06.2021
Miljöavdelningen, byggnadstillsyn