Innehållspublicerare

null Delgivning av ansökan om åtgärdstillstånd
24.06.2020

Pargas stad har mottagit en ansökan om åtgärdstillstånd för att bygga en brygga på fastigheten 445-560-1-8 Tolkströmsvägen 125, Nagu. Handlingarna kan beställas per telefon, 040 488 6080 eller e-post: byggnadstillsyn(at)pargas.fi.
Eventuella skriftliga åsikter kan lämnas in till byggnadstillsynen i Pargas stad, adress Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller till e-postadressen, byggnadstillsyn(at)pargas.fi, senast 08.07.2020.

Pargas 24.6.2020
Miljöavdelningen, byggnadstillsyn