Länkstig

Innehållspublicerare

null Beslut från stadsstyrelsen 11.6.2018 som justerats omedelbart
12.06.2018

Följande beslut justerades omedelbart på stadsstyrelsens sammanträde 11.6.2018:

§ 115: Revidering av förvaltningsstadgan
§ 117: Pargas stads bokslut för år 2017
§ 118: Strategi för Pargas stad 2018-2022, handlingsplan
§ 119: Utarrendering av område i Nagu gästhamn till Nagu Segelsällskap r.f.
§ 132: Val av ny ersättare i revisionsnämnden

 

sst 11.6.2018.pdf Beslut från stadsstyrelsen 11.6.2018 som justerats omedelbart

Pargas 12.6.2018
Stadsstyrelsen