Innehållspublicerare

null Beslut om förbud och begränsning i sundet Biskopsö strömmen i vattenområdet mellan Falkbranten och Kaskisudd/ Traficom
21.04.2021

Utfärdande av fartbegränsning 18 km/h för vattenfarkoster och ett förbud mot att orsaka svall i sundet Biskopsö strömmen i vattenområdet mellan Falkbranten och Kaskisudd under perioden 1.6-31.8.2021

Kungörelse till påseende 22.4-31.5.2021

Beslut 15.4.2021 Dnr TRAFICOM/233327/05.01.26.02/2020

Bilagor; Besvärsanvisning, kartutdrag