Innehållspublicerare

null Beslut från stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 11.1.2021 som justerades omedelbart
12.01.2021

Följande beslut justerades omedelbart på stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänsters sammanträde 11.1.2021:

§ 6 Val av teknisk disponent