Länkstig

Innehållspublicerare

null Beslut från stadsstyrelsen 29.06.2020 som justerats omedelbart
30.06.2020

Följande beslut justerades omedelbart på stadsstyrelsens sammanträde 29.6.2020:

§ 114 Pargas stads utlåtande om utkastet till Finlands havsplan 2030