Länkstig

Innehållspublicerare

null Beslut från stadsstyrelsen 25.11.2019 som justerats omedelbart
26.11.2019

Följande beslut justerades omedelbart på stadsstyrelsens sammanträde 25.11.2019:

§ 272 Budgetändring, budgeten för bildningsavdelningen 2019